Verhuizing vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Heerenveen? En blijft u langer dan vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst in Nederland inschrijven bij de gemeente. U regelt het in het gemeentehuis. Maak daarvoor eerst een afspraak

Neem uw gezin mee!

Verhuizen uw partner en kinderen ook naar Heerenveen? Dan moeten zij ook naar het gemeentehuis komen om zich in te schrijven.
Verder neemt u mee van u en uw gezinsleden:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • een bewijs van woonruimte, bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand
  • een bewijs dat u volgens de Vreemdelingenwet in Nederland mag verblijven (rechtmatig verblijf)
  • als u niet in Nederland bent geboren: een geboorteakte
  • als u die hebt: huwelijksakte, echtscheidingsakte, bewijs van ongehuwd zijn, overlijdensakte van partner, etc.
  • als u van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een bewijs van uitschrijving

Hoe gaat het verder?

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in de Basisregistratie personen (BRP) in. U krijgt dan automatisch een burgerservicenummer (BSN). Dit duurt meestal drie werkdagen, maar op zijn langst vier weken. Moet u vanwege corona in quarantaine blijven, plan dan een afspraak in voor een moment dat u uit quarantaine mag. Uw inschrijving gaat dan met terugwerkende kracht in per datum van het maken van de afspraak.

Kosten

Geen

Korter dan vier maanden in Nederland?

Vraag een Burgerservicenummer (BSN) aan bij een RNI-gemeente, bijvoorbeeld gemeente Leeuwarden, Zwolle of Groningen.

Geplaatst op 19 januari 2017, 10:15 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:10

Nieuws