Mogelijkheden voor trouwen

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan op verschillende manieren worden voltrokken. U kunt er een uitgebreide gebeurtenis van maken of u kiest voor een eenvoudige voltrekking. Met de melding (vroeger heette dat in ondertrouw gaan) kunt u ons laten weten wat uw wensen zijn.

Huwelijksvormen

U kunt op verschillende manieren trouwen of een partnerschap aangaan in de gemeente Heerenveen. U kunt kiezen voor een kosteloos huwelijk/partnerschap, een eenvoudig huwelijk/partnerschap of een uitgebreide huwelijksvoltrekking/partnerschap.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is voor iedereen die zijn relatie voor de wet wil vastleggen. De partnerschapregistratie heeft nagenoeg dezelfde rechten als het huwelijk. Er zijn wel verschillen in de manier waarop de verbintenis tot stand komt. Bij een huwelijk geeft u elkaar het ‘ja-woord’ en tekent u de akte en bij het partnerschap tekent u beiden alleen de akte.

Beperkte gemeenschap van goederen

Tegenwoordig vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren.

Algehele gemeenschap van goederen

Wilt u toch in algehele gemeenschap van goederen trouwen, dan regelt u dit bij de notaris.

Huwelijk van twee mannen of twee vrouwen

Ook twee mannen of twee vrouwen kunnen in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap sluiten. De voorwaarden die gelden voor dit huwelijk zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden bij het huwelijk tussen personen van verschillend geslacht. Er zijn twee verschillen. Het eerste verschil heeft betrekking op de verhouding tot kinderen. Het tweede verschil heeft te maken met de acceptatie van het huwelijk in het buitenland.

Naamgebruik

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, kunt u kiezen welke achternaam u en uw partner in het vervolg willen gebruiken. Deze keuze wordt vastgelegd wanneer u de melding doet. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • de eigen achternaam
  • de achternaam van uw partner en uw eigen geslachtsnaam
  • de achternaam van uw partner
  • uw eigen achternaam en de achternaam van uw partner.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen achternaam die in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen, verandert niet. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam.

Geplaatst op 29 december 2016, 16:20 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:21

Nieuws