Varen in Heerenveen

Welkom in de Gemeente Heerenveen! Het landschap van onze gemeente strekt zich uit van het bosrijke gebied van de zuidelijke Friese wouden tot de rand van het waterrijke Friese meren gebied. Water is alom aanwezig in de vorm van slootjes, vennetjes, (historische) vaarten en rivieren. Door de gemeentelijke herindeling kent onze gemeente een goede aansluiting op het merengebied. Zowel de Turfroute als de Staande Mastroute lopen door de gemeente, met de rivieren de Boarn en De Tsjonger. Waterrijk Akkrum en Nes is een knooppunt voor beide vaarroutes. 

Brugbediening

De afgelopen jaren hebben wij als gemeente de nodige maatregelen genomen om het varen zo prettig mogelijk te maken, denk hierbij aan de verruiming van de brugbediening, het niet heffen van (water)toeristenbelasting voor de pleziervaart en het afschaffen van bruggelden.

Kijk op www.fryslan.nl voor actuele informatie over de bedieningstijden van de bruggen en sluizen in Fryslân.

Overnachten voor passanten

Wilt u overnachten op uw boot, lees dan op de pagina over ligplaatsen meer over de mogelijkheden en kosten.

Vuilwaterstations

Om de Friese meren schoon te houden, geldt sinds 2009 een lozingsverbod. Ondanks dit verbod, wordt er toch nog vuilwater geloosd in het oppervlaktewater. Met verschillende servicepunten in Fryslân wordt het steeds makkelijker om uw vuilwatertank op een verantwoorde manier te legen. Heeft u een opvangvoorziening voor toiletwater aan boord? Leeg hem dan bij een jachthaven of bij een vuilwaterstation. Voor een overzicht van alle vuilwaterstations verwijzen wij u graag naar de website van www.marrekrite.frl.

Nieuw inzamelnet

Om lozingen van vuilwater op het oppervlaktewater verder terug te dringen, wil recreatieschap De Marrekrite een nieuw netwerk van inzamelpunten opzetten. Deze inzamelpunten moeten langs de belangrijke vaarwegen komen: Nieuw inzamelnet moet lozingen van poep en plas door pleziervaarders tegengaan.