Financiële hulp voor kinderen: kindpakket

Hebt u kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? En heeft uw gezin een laag inkomen? Dan kunt u hulp aanvragen zodat uw kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging, deelnemen aan schoolactiviteiten en kunnen meedoen aan muziek of andere culturele activiteiten. Stichting Leergeld Heerenveen, Jeugdcultuurfonds Friesland (JCFF), Jeugdsportfonds Friesland (JSFF) en gemeente Heerenveen zorgen er samen voor dat Heerenveense kinderen uit minimagezinnen kunnen meedoen. Alle kinderen doen mee!

Hoe vraagt u hulp aan?

Ouders of verzorgers kunnen voor hun kind(eren) een aanvraag indienen via de website van Stichting Leergeld. U kunt ook bellen, tel: (06) 42 27 11 41. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vergoeding van de contributie van een sportvereniging, muzieklessen, sportkleding en/of schoenen, fiets of schoolreisje. Een aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds Friesland (JCFF) of Jeugdsportfonds Friesland (JSFF) kunt u ook doen via bijvoorbeeld de leerkracht, schoolarts, jeugdhulpverlener, meitinker, combinatiefunctionaris of maatschappelijk werker. De aanvrager moet wel erkend intermediair zijn.

Hoe gaat het verder?

Stichting Leergeld wijst ouders of verzorgers ook op andere mogelijkheden. Wanneer deze voorzieningen geen hulp kunnen bieden, biedt Leergeld hulp in natura. Dit houdt in dat Leergeld rechtstreeks geld overmaakt aan de vereniging, winkel of instantie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Stichting Leergeld Heerenveen
Contactpersoon: Nynke Hoekstra
Tel: (06) 42 27 11 41

 

 

 

Jeugdcultuurfonds Friesland
Contactpersoon: Ali de Jong
E-mail: friesland@jeugdcultuurfonds.nl
Tel: (06) 51 08 11 81

 

 

 

Jeugdsportfonds Friesland
contactpersoon: Yanna van Tol
E-mail: consulent.friesland@jeugdsportfonds.nl
Tel: (06) 53 48 08 53