Kamerverhuur

Het college van B&W van de gemeente Heerenveen heeft beleid opgesteld voor kamerverhuur. De mogelijkheden om een kamer te verhuren worden verruimd.

Wat is kamerverhuur?

Kamerverhuur is het tegen een vergoeding laten gebruiken van een afzonderlijke kamer binnen een woning. Een kamer is geen zelfstandige woning, maar maakt deel uit van een zelfstandige woning. Kamerbewoning is vooral geliefd bij studenten, maar er zijn ook andere gebruikers.

De mogelijkheden worden verruimd

Kamerverhuur is momenteel toegestaan in een klein deel van het centrum van Heerenveen en op een aantal adressen waarvoor een vergunning is verleend. De gemeente is van plan om de mogelijkheden voor kamerverhuur te verruimen. In het Kamerverhuurbeleid 2019 (PDF 1 MB) staat hoe dit in de toekomst geregeld zal worden.

Wat houdt het nieuwe beleid in?

De nieuwe regels hangen af van het aantal bewoners van een pand. Kamerverhuur tot maximaal vier bewoners wordt toegelaten als het bestemmingsplan de functie wonen toelaat. Kamerverhuur vanaf vijf tot maximaal 10 bewoners wordt toegelaten onder voorwaarden en alleen binnen bepaalde gebieden. Deze gebieden zijn op de kaart (PDF 9 MB) aangegeven. Kamerverhuur voor meer dan 10 bewoners wordt per pand bekeken vanwege de impact op de omgeving.

Het nieuwe beleid ziet erop toe dat voldoende faciliteiten worden gerealiseerd en dat regels voor toezicht en beheer worden gesteld en nageleefd.

Contact

Hebt u vragen over het beleid of over kamerverhuur, dan kunt u contact opnemen met Jan Westrik  (team juridische planologie, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling). U kunt bellen naar telefoonnummer 14 0513.