Subsidie bevorderen amateurkunst

Organiseert u samen met één of meerdere amateurverenigingen een activiteit? Bevordert deze activiteit het meedoen van mensen uit een wijk of dorp aan amateurkunst? Dan kunt u daarvoor een eenmalige subsidie aanvragen bij de gemeente. Zorg wel dat het aanvraagformulier minimaal 8 weken voor de activiteit binnen is bij de gemeente.

Voor wat voor activiteiten kunt u eenmalig subsidie aanvragen?

 • Een activiteit gericht op amateurkunst (niet beroepsmatige kunstuitoefening)
 • Een gezamenlijke activiteit die ervoor zorgt dat meer mensen aan amateurkunst gaan doen (samenwerking en meedoen)
 • Een activiteit met een educatieve of vernieuwende aanpak rond amateurkunst

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit is eenmalig
 • De activiteit is openbaar toegankelijk
 • De activiteit is voor inwoners van de gemeente Heerenveen
 • De activiteit heeft ook eigen inkomsten min. 25 % van de totale kosten)

En moet verder minimaal voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Samenwerking met minstens één culturele amateurvereniging in de gemeente, of
 • Aan de activiteit wordt een educatieve of vernieuwende aanpak gekoppeld om de instroom van (jeugd) leden te stimuleren

Wie kan subsidie aanvragen?

Organisaties, stichtingen of verenigingen gevestigd in de gemeente Heerenveen en bij voorkeur gericht op amateurkunst.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen met een klik op digitaal formulier, hiervoor hebt u DigiD nodig. Ook dient u een activiteitenplan (een omschrijving en een planning van de activiteit), een begroting (een overzicht van geschatte kosten en de inkomsten van de activiteit (dekkinsgplan) toe te voegen). Het formulier moet tenminste 8 weken voor het verrichten van de activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend worden. U kunt ook een formulier aanvragen bij mevrouw J. van de Belt: telefoon 14 0513.

Gevolgen van corona

 • Alle (voorlopig) toegekende subsidies over 2020 worden doorbetaald.
 • Bij verstrekte subsidies t/m € 7.500,- over 2020 gaat de gemeente niet over tot (gedeeltelijke) terugvordering als de activiteit, als gevolg van de coronacrisis, niet heeft plaatsgevonden.
 • De (voorlopig) toegekende subsidies vanaf € 7.500,- over 2020 waar in het kader van de subsidievaststelling eindverantwoording nodig is, worden behandelt vanuit het oogpunt van “redelijkheid en billijkheid”.

Zie ook brief gemeentelijke subsidies in relatie tot het coronavirus (PDF 68 kB)