Subsidie bevorderen amateurkunst

Organiseert u samen met één of meerdere amateurverenigingen een activiteit op het gebied van dans, beeldende kunst of film.  En kan deze activiteit ervoor zorgen dat mensen uit uw wijk of dorp hier enthousiast over worden en ook gaan meedoen of lid worden? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Zorg wel dat uw aanvraag minimaal 8 weken voor de activiteit bij ons binnen is.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

 • Een activiteit gericht op amateurkunst (niet beroepsmatige kunstuitoefening). Denk aan dans, zang, toneel, beeldend, muziek, fotografie en film.
 • Een activiteit waarbij u samenwerkt met een andere amateurvereniging. En die ervoor zorgt dat meer mensen aan amateurkunst gaan doen.
 • Een activiteit met een educatieve of vernieuwende aanpak rond amateurkunst.

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt één keer plaats
 • De activiteit is toegankelijk voor iedereen
 • De activiteit is voor inwoners van de gemeente Heerenveen
 • De activiteit heeft ook eigen inkomsten. Deze zijn minimaal 25 % van de totale kosten

Verder moet de activiteit tenminste voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • U werkt samen met minstens één culturele amateurvereniging in de gemeente, of
 • Aan de activiteit wordt een educatieve of vernieuwende aanpak gekoppeld om er voor te zorgen dat meer mensen lid worden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Organisaties, stichtingen of verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Heerenveen of hier werken en die zich bezighouden met amateurkunst.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen via het Subsidieportaal.

Dit hebben we van u nodig:

 • Activiteitenplan (een omschrijving en een planning van de activiteit)
 • Begroting (een overzicht van geschatte kosten en de inkomsten van de activiteit (dekkingsplan)).

Wanneer moet de aanvraag bij ons binnen zijn?

Tenminste 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt.