Subsidie culturele activiteiten voor kwetsbare inwoners

Organiseert u samen met een andere vereniging een culturele activiteit voor kwetsbare inwoners in onze gemeente? Wordt de afstand naar de arbeidsmarkt door de activiteit kleiner? Stimuleert het mensen met een beperking om mee te doen? Haalt het kwetsbare inwoners uit hun isolement?

Voor wat voor activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

  • Een activiteit die kwetsbare inwoners activeert tot meedoen
  • Een activiteit die een kwetsbare groep inwoners uit isolement haalt
  • Een activiteit die de afstand naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare inwoners verkleint
  • Een activiteit die mensen met een beperking stimuleert tot meedoen

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit is eenmalig
  • De activiteit is openbaar toegankelijk
  • De activiteit is voor kwetsbare inwoners vanaf 18 jaar van de gemeente Heerenveen
  • De activiteit kent ook eigen inkomsten (min. 25 % van de totale kosten)

En moet verder minimaal voldoen één van de volgende voorwaarden:

  • Samenwerking met minstens één andere (amateur-) organisatie in de gemeente in relatie tot de activiteit, of
  • De activiteit kent minimaal 10 deelnemers en een eigen bijdrage van de deelnemers.

Wie kan subsidie aanvragen?

Organisaties, stichtingen of verenigingen statutair gevestigd of werkzaam in de gemeente Heerenveen en zich specifiek inzetten voor kwetsbare inwoners in onze gemeente.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen met een klik op digitaal formulier, hiervoor hebt u DigiD nodig. Ook dient u een activiteitenplan (een omschrijving en een planning van de activiteit) en een begroting (een overzicht van de geschatte kosten en de inkomsten van de activiteit (dekkinsgplan) toe te voegen). Het formulier moet tenminste 8 weken voor het verrichten van de activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend worden. U kunt ook een formulier aanvragen bij mevrouw J. van de Belt: telefoon 14 0513.