Subsidie culturele activiteiten voor kwetsbare inwoners

Organiseert u samen met een andere vereniging een culturele activiteit voor kwetsbare inwoners in onze gemeente? Wordt de afstand naar de arbeidsmarkt door de activiteit kleiner? Stimuleert het mensen met een beperking om mee te doen? En helpt het kwetsbare inwoners om uit hun isolement te komen? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. Zorg wel dat uw aanvraag minimaal 8 weken voor de activiteit bij ons binnen is.

Voor welke activiteiten kunt u eenmalig subsidie aanvragen?

 • Een activiteit die kwetsbare inwoners activeert tot meedoen
 • Een activiteit die een kwetsbare groep inwoners uit isolement haalt
 • Een activiteit die de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint voor kwetsbare inwoners
 • Een activiteit die mensen met een beperking stimuleert om mee te doen

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt één keer plaats
 • De activiteit is toegankelijk voor iedereen
 • De activiteit is speciaal gericht op kwetsbare inwoners vanaf 18 jaar van de gemeente Heerenveen
 • De activiteit heeft ook eigen inkomsten. Deze zijn minimaal 25 % van de totale kosten)

Verder moet de activiteit tenminste voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Voor de activiteit werkt u samen met minstens één andere (amateur)organisatie in de gemeente, of
 • Er doen minimaal 10 mensen mee die hiervoor betalen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Organisaties, stichtingen of verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente Heerenveen of die hier werken en zich specifiek inzetten voor kwetsbare inwoners in onze gemeente.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen via het Subsidieportaal.

Dit hebben we van u nodig:

 • Activiteitenplan (een omschrijving en een planning van de activiteit)
 • Begroting (een overzicht van geschatte kosten en de inkomsten van de activiteit (dekkingsplan)).

Wanneer moet de aanvraag bij ons binnen zijn?

Tenminste 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt.