Medicijn en geld

Overzicht

Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor bewoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de rug.De Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Kiest u voor de HZR dan ontvangt u in maart voor 2017 een bedrag van € 120,-. Dit bedrag gebruikt u voor een aanvullende verzekering. Waar u ook verzekerd bent, u kiest zelf de aanvullende verzekering die het beste bij u past.

Collectieve zorgverzekering (AV Frieso)

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland.

Hoe werkt het?

Om de premie voor u zo laag mogelijk te houden, betaalt de gemeente ook nog een deel van de premie aan De Friesland. Hierdoor is de AV Frieso een zeer complete ziektekostenverzekering. Een basisverzekering met een combinatie van de aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard én het speciale gemeentepakket. Dit pakket betekent voor u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage Wmo of psychologische zorg. U betaalt zelf de maandelijkse premie aan De Friesland.

Voorwaarden

U bent 18 jaar of ouder, woont in de gemeente Heerenveen en heeft een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld).

Bedragen

Bedragen tot 120 bijstandsnorm
Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1125,00
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1125,00
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.608,-
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.264,00
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1.264,00
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 1.727,00
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 278,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 555,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen € 1.081,00
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 278,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 877,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1.402,00
Alleenstaande in inrichting € 401,00
Alleenstaande ouder in inrichting € 401,00
Gehuwd/samenwonenden in inrichting € 651,00

Aanvragen

Aanvragen van de HZR doet u door middel van een digitaal formulier, hiervoor hebt u DigiD nodig.

De AV-Frieso kan aangevraagd worden via www.gezondverzekerd.nl. Op deze website krijgt u een aantal vragen waarmee u zelf direct ziet of u aan de voorwaarden voldoet. Of loop binnen bij het servicepunt op de Gezondheidsboulevard in het Abe Lenstrastadion ingang J, Dalhuysenstraat 37 in Heerenveen (open op werkdagen van 10.00- 17.00 uur).

Vraag en antwoord

Het bedrag is een bijdrage in de kosten. U bepaalt zelf hoeveel u wilt uitgeven aan een aanvullende zorgverzekering.

Ja, u moet een bewijs inleveren dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Nee, dat hoeft niet.

Dat hangt af van uw individuele situatie, zoals bijvoorbeeld hoe hoog uw huidige premie is en hoeveel zorgkosten u heeft.

Ja, dat kan.

Nee, u hoeft alleen een bewijs in te leveren dat u aanvullend verzekerd bent.

Eenbewijs dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld een kopie van het polisblad 2017.

De HZR wordt in het eerste kwartaal van 2017 uitbetaald.

U moet dan wel voor 1 maart een bewijs van uw aanvullende verzekering inleveren.

Nee. Wanneer u niet kiest voor de AV-Frieso, komt u in aanmerking voor de HZR. U moet wel het antwoordstrookje dat u meegestuurd kreeg bij de brief, bij de gemeente inleveren.

€ 120 per persoon (voor gehuwden/samenwonenden die beide aan de voorwaarde voldoen is het € 240).

  • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft op de peildatum van 1-1-2017 een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
  • u heeft voor 2017 een aanvullende zorgverzekering afgesloten.
    Er is geen vermogenstoets.
  • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft op 1 januari 2017 (peildatum) een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm

Nee, u moet zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

Ja, die blijft bestaan, maar u kunt niet aan beide tegelijk deelnemen.

Nee dat is een andere verzekering. De AV-Frieso heeft een basisverzekering, de AV Standaard en de AV Tand. U kunt niet kiezen uit andere aanvullende pakketen.

De andere zorgverzekering met collectiviteitskorting geeft wel keuze uit aanvullende pakketten.

Nee, u moet zich altijd aanmelden voor de AV-Frieso.

Nee, dit is niet verplicht.

Nee, u moet zelf de premie betalen.

Nee, u moet zelf de premie betalen. Alleen bij uitzondering is inhouden op de uitkering mogelijk. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon of de meitinker.

Voor deze vraag kunt u bellen met De Friesland Zorgverzekeraar.

Tot 1 januari 2017. Als u al bij de Friesland verzekerd bent, dan kunt u zich tot 1 februari 2017 aanmelden.

Heeft u geen familie of andere mensen die u kunnen helpen, dan kunt u hiervoor terecht bij het servicepunt van DFZ, De Barones of Stichting Houvast. Voor mensen uit de doelgroep vluchtelingen is er ook ondersteuning door Vluchtelingenwerk Nederland beschikbaar

Dat hangt er van af om welke kosten het gaat. Denkt u bijzondere bijstand nodig te hebben, neem dan contact op met de gemeente of de meitinker.