Ziektekostenregeling

Let op: mogelijk wordt per 1 januari 2025 op een andere manier invulling gegeven aan de zorgregelingen.

Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor inwoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de rug.

De Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Kiest u voor de HZR dan ontvangt u in het eerste kwartaal van 2024 een bedrag van € 155,-. Dit bedrag gebruikt u voor een aanvullende verzekering. Waar u ook verzekerd bent, u kiest zelf de aanvullende verzekering die het beste bij u past. Bent u samenwonend of gehuwd en heeft u beide een aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u beide het bedrag.

De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM): AV Frieso compleet

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft afspraken gemaakt met De Friesland over een uitgebreide collectieve zorgverzekering. Om de premie voor u zo laag mogelijk te houden, betaalt de gemeente ook nog een deel van de premie aan De Friesland. Hierdoor is de AV Frieso een zeer complete ziektekostenverzekering. Een basisverzekering met een combinatie van de aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard én het speciale gemeentepakket. Dit pakket betekent voor u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage Wmo. Naast de financiële vergoeding die wij betalen, betaalt u zelf aan De Friesland € 175,40 per maand.

Voorwaarden

U bent 18 jaar of ouder, woont in de gemeente Heerenveen en heeft een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). U kiest voor één van de twee regelingen. Het is dus niet mogelijk gebruik te maken van beide regelingen.

Bedragen

Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.464
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.464
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 2.091
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.626
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1.626
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 2.203
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 362
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 723
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 zonder kinderen € 1.407
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 362
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 1.141
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1.825
Alleenstaande in inrichting € 512
Alleenstaande ouder in inrichting € 512
Gehuwd/samenwonenden in inrichting € 830

 

Genoemde bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Aanvragen

Aanvragen van de HZR doet u door middel van een digitaal formulier, hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op! Deed u in 2023 mee met de HZR? Dan moet u voor 2024 een nieuwe aanvraag doen. Toch liever een aanvraag op papier? Neem contact met ons op via tel. 14 0513.

Kiest u voor deelname aan de AV Frieso dan moet u zich vóór 1 januari 2024, dus uiterlijk 31 december 2023, aanmelden bij De Friesland Zorgverzekeraar. Als u in 2023 al gebruik maakt van de AV Frieso dan blijft u automatisch in 2024 verzekerd.

Op de website gezond verzekerd staat het aanbod van de gemeente Heerenveen en De Friesland om te vergelijken met uw huidige verzekering. Overstappen regelt u ook via de website gezond verzekerd.

Vraag en antwoord AV Frieso

Kan ik hulp krijgen bij de aanmelding?

Voor vragen kunt u terecht bij Steunpunt de Barones. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op dinsdag-, woensdag en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en dinsdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur. Dit kan telefonisch via (0513) 62 41 27.

Hoe kom ik in contact met De Friesland Zorgverzekeraar?

Tel. (058) 291 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur).

Ik heb in het jaar 2023 gebruik gemaakt van de AV Frieso. Moet ik de AV Frieso opnieuw aanvragen?

Nee, de AV Frieso wordt voor 2024 voor u automatisch verlengd. Kijk wel of u nog aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden dan kunt u overstappen naar een andere aanvullende zorgverzekering.

Moet ik zelf mijn verzekering opzeggen?

Nee, bij overstappen regelt De Friesland dit.

Is de AV Frieso beter/goedkoper dan mijn huidige verzekering?

Dit is afhankelijk van uw individuele situatie. Als u twijfelt is het goed om de pakketten te vergelijken en daarbij goed te letten op de vergoedingen die u het meest gebruikt. Op www.gezondverzekerd.nl kunt u ook pakketten vergelijken.

Wat zit er allemaal in het pakket, zit … er ook in?

Hiervoor kunt u bellen met De Friesland, telefoonnummer (058) 293 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur).

Kan ik een aanvraagformulier krijgen voor de AV Frieso?

Nee, dit moet via www.gezondverzekerd.nl.

Mijn inkomen is nu te hoog voor de AV Frieso, kan ik nog blijven deelnemen?

Nee, u voldoet dan niet meer aan de voorwaarden. U moet zich zelf afmelden voor de AV Frieso. En u kunt een andere aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

Tot 1 januari 2024. Als u al bij De Friesland verzekerd bent, dan kunt u zich tot 1 februari 2024 aanmelden.

Kan ik ook nog bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten als ik bij de AV Frieso ben?

Dat hangt er van af om welke kosten het gaat. Denkt u bijzondere bijstand nodig te hebben neem dan contact op met de meitinker of de gemeente via het algemeen telefoonnummer 14 0513.

Betaalt de gemeente mijn zorgpremie?

Nee, u moet zelf de premie betalen.Tenzij u bij ons in budgetbeheer zit. Neem dan vóór de overstap contact op met uw budgetbeheerder.

Ik heb een betalingsachterstand bij een andere zorgverzekering, kan ik dan meedoen aan de AV Frieso?

Voor deze vraag kunt u bellen met De Friesland Zorgverzekeraar, telefoonnummer (058) 293 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur).

Wordt de zorgpremie van mijn uitkering ingehouden?

Nee, u moet zelf de premie betalen.

Ben ik verplicht om mee te doen met de AV Frieso?

Nee, dit is niet verplicht.

Krijg ik de AV Frieso automatisch als ik een uitkering heb?

Nee, u moet zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

Waar kan ik mij aanmelden voor de AV Frieso?

Dit kan via www.gezondverzekerd.nl. Indien u in het jaar 2023 gebruik hebt gemaakt van de AV Frieso wordt de AV Frieso voor 2024 automatisch verlengd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de AV Frieso?
  • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

Er is geen vermogenstoets.

Vraag en antwoord HZR

Kan ik hulp krijgen bij de aanmelding?

Voor vragen kunt u terecht bij Steunpunt de Barones. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op dinsdag-, woensdag en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Dit kan telefonisch via (0513) 62 41 27.

Ik heb in het jaar 2023 gebruik gemaakt van de HZR. Moet ik de HZR opnieuw aanvragen?

Ja, u moet de HZR voor het jaar 2024 opnieuw aanvragen. Of het antwoordformulier bij de gemeente inleveren.

Wat is voor mij beter: de AV Frieso of de HZR?

Dat hangt af van uw situatie, bijvoorbeeld hoe hoog uw huidige premie is en hoeveel zorgkosten u heeft.

Hoe kan ik de HZR krijgen/aanvragen?

U kunt de HZR aanvragen via de pagina ziektekostenregeling. Toch  liever een aanvraag op papier? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0513.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de HZR?

Op peildatum 1 januari 2024 moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm.
  • u heeft voor 2024 een aanvullende zorgverzekering afgesloten.
  • u maakt geen gebruik van de AV-Frieso.

Er is geen vermogenstoets.

Wanneer wordt de HZR betaald?

De HZR wordt in het eerste kwartaal van 2024 uitbetaald.
U moet dan wel voor 1 januari 2024 een aanvraag hebben ingediend of uw antwoordformulier hebben ingeleverd.

Wat moet ik bij de aanvraag toevoegen?

Een bewijs dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld een kopie van het polisblad 2024. De gemeente kan meer bewijsstukken van u vragen.

Hoeveel is de HZR?

€ 155 per persoon (voor gehuwden/samenwonenden die beide aan de voorwaarden voldoen is het € 310).

Moet ik rekeningen indienen voor de HZR?

Nee, u hoeft alleen een bewijs in te leveren dat u aanvullend verzekerd bent.

Ik ben verzekerd bij De Friesland maar stap niet over naar de AV Frieso. Kan ik dan meedoen aan de HZR?

Ja, dat kan als u een aanvullende zorgverzekering heeft aangesloten.

Moet ik de HZR ook opgeven aan de gemeente als inkomen?

Nee, dat hoeft niet.

Controleert de gemeente ook waar ik de HZR aan heb uitgegeven?

Ja, u moet een bewijs inleveren dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Ik heb niet genoeg aan € 155 om mijn aanvullende premie te betalen.

Het bedrag is een bijdrage in de kosten. U bepaalt zelf hoeveel u wilt uitgeven aan een aanvullende zorgverzekering.

Vraag en antwoord klanten budgetbeheer

Ik zit in budgetbeheer en/of ontvang schuldhulpverlening van de gemeente, kan ik mij aanmelden voor de AV Frieso?

Dat hangt af van uw situatie. Bespreek dit van tevoren met uw contactpersoon van schuldhulp of budgetbeheer.

Ik zit in budgetbeheer, kan ik de HZR aanvragen?

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet kunt u de HZR aanvragen. Overleg met uw contactpersoon voor budgetbeheer hoe de vergoeding op een goede manier gebruikt kan worden.

Bij aanmelding voor de AV Frieso wordt een IBAN-nummer gevraagd, welk nummer moet ik doorgeven als ik in budgetbeheer zit?

Neem hiervoor contact op met de afdeling budgetbeheer op telefoonnummer 14 0513.

Geplaatst op 14 januari 2017, 13:38 | Gewijzigd op 17 april 2024, 15:16

Nieuws