Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor inwoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de rug.

De Heerenveen Zorgt Regeling (HZR)

Kiest u voor de HZR dan ontvangt u in het eerste kwartaal van 2022 een bedrag van € 155,-. Dit bedrag gebruikt u voor een aanvullende verzekering. Waar u ook verzekerd bent, u kiest zelf de aanvullende verzekering die het beste bij u past. Bent u samenwonend of gehuwd en heeft u beide een aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u beide het bedrag.

De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM): AV Frieso compleet

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft afspraken gemaakt met De Friesland over een uitgebreide collectieve zorgverzekering. Om de premie voor u zo laag mogelijk te houden, betaalt de gemeente ook nog een deel van de premie aan De Friesland. Hierdoor is de AV Frieso een zeer complete ziektekostenverzekering. Een basisverzekering met een combinatie van de aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard én het speciale gemeentepakket. Dit pakket betekent voor u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage Wmo of psychologische zorg. Naast de financiële vergoeding die wij betalen, betaalt u zelf aan De Friesland € 154,40 per maand.

Voorwaarden

U bent 18 jaar of ouder, woont in de gemeente Heerenveen en heeft een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). U kiest voor één van de twee regelingen. Het is dus niet mogelijk gebruik te maken van beide regelingen.

Bedragen

Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1230
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1230
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1757
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1368
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1368
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 1855
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 304
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 607
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 zonder kinderen € 1182
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 304
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 958
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1533
Alleenstaande in inrichting € 428
Alleenstaande ouder in inrichting € 428
Gehuwd/samenwonenden in inrichting € 692

Bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Aanvragen

Aanvragen van de HZR doet u door middel van een digitaal formulier, hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op! Deed u in 2021 mee met de HZR? Dan moet u voor 2022 een nieuwe aanvraag doen. Toch liever een aanvraag op papier? Neem contact met ons op via tel. 14 0513.

Kiest u voor deelname aan de AV Frieso dan moet u zich vóór 1 januari 2022, dus uiterlijk 31 december 2021, aanmelden bij De Friesland Zorgverzekeraar. Als u in 2021 al gebruik maakt van de AV Frieso dan blijft u automatisch in 2022 verzekerd.

Op de website gezond verzekerd staat het aanbod van de gemeente Heerenveen en De Friesland om te vergelijken met uw huidige verzekering. Overstappen regelt u ook via deze website.

Vraag en antwoord AV Frieso

Waar kan ik mij aanmelden voor de AV Frieso?

Dit kan via www.gezondverzekerd.nl. Indien u in het jaar 2021 gebruik hebt gemaakt van de AV Frieso wordt de AV Frieso voor 2022 automatisch verlengd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de AV Frieso?
  • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

Er is geen vermogenstoets

Krijg ik de AV Frieso automatisch als ik een uitkering heb?

Nee, u moet zich aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

Ik heb nu ook al een collectiviteitskorting van Heerenveen, blijft dit ook bestaan?

Ja, die blijft bestaan, maar u kunt niet aan beide tegelijk deelnemen.

Is de zorgverzekering met collectiviteitskorting van de gemeente Heerenveen hetzelfde als de AV Frieso?

Nee dat is een andere verzekering. De AV Frieso heeft een basisverzekering, de AV Standaard en de AV Tand. U kunt niet kiezen uit andere aanvullende pakketten.

De andere zorgverzekering met collectiviteitskorting geeft wel keuze uit aanvullende pakketten.

Ben ik verplicht om mee te doen met de AV Frieso?

Nee, dit is niet verplicht.

Betaalt de gemeente mijn zorgpremie?

Nee, u moet zelf de premie betalen.

Wordt de zorgpremie van mijn uitkering ingehouden?

Nee, u moet zelf de premie betalen.

Ik heb een betalingsachterstand bij een andere zorgverzekering, kan ik dan meedoen aan de AV Frieso?

Voor deze vraag kunt u bellen met De Friesland Zorgverzekeraar, telefoonnummer (058) 293 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur).

Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

Tot 1 januari 2022. Als u al bij De Friesland verzekerd bent, dan kunt u zich tot 1 februari 2022 aanmelden.

Ik snap de aanmelding niet?

Heeft u geen familie of andere mensen die u kunnen helpen, dan kunt u hiervoor terecht bij De Barones of Stichting Houvast. Voor mensen uit de doelgroep vluchtelingen is er ook ondersteuning door Vluchtelingenwerk Nederland beschikbaar).

Kan ik ook nog bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten als ik bij de AV Frieso ben?

Dat hangt er van af om welke kosten het gaat. Denkt u bijzondere bijstand nodig te hebben neem dan contact op met de meitinker of de gemeente via het algemeen telefoonnummer 140513.

Mijn inkomen is nu te hoog voor de AV Frieso, kan ik nog blijven deelnemen?

Nee, u voldoet dan niet meer aan de voorwaarden. U moet zich zelf afmelden voor de AV Frieso. En u kunt een andere aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Kan ik een aanvraagformulier krijgen voor de AV Frieso?

Nee, dit moet via www.gezondverzekerd.nl.

Ik heb geen computer, kan ik mij bij de gemeente aanmelden?

Nee, u kunt terecht bij Steunpunt de Barones. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (0513) 624 127 op dinsdag-, woensdag en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, ook voor het maken van een afspraak.

Wat zit er allemaal in het pakket, zit … er ook in?

Hiervoor kunt u bellen met De Friesland, telefoonnummer (058) 293 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur).

Is de AV Frieso beter/goedkoper dan mijn huidige verzekering?

Dit is afhankelijk van uw individuele situatie. Als u twijfelt is het goed om de pakketten te vergelijken en daarbij goed te letten op de vergoedingen die u het meest gebruikt. Op gezondverzekerd.nl kunt u ook pakketten vergelijken.

Moet ik zelf mijn verzekering opzeggen?

Nee, bij overstappen regelt De Friesland dit.

Ik heb in het jaar 2021 gebruik gemaakt van de AV Frieso. Moet ik de AV Frieso opnieuw aanvragen?

Nee, de AV Frieso wordt voor 2022 voor u automatisch verlengd. Kijk wel of u nog aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden dan kunt u overstappen naar een andere aanvullende zorgverzekering.

Hoe kom ik in contact met De Friesland Zorgverzekeraar

Tel. (058) 291 31 31 (bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur).

Vraag en antwoord HZR

Ik heb niet genoeg aan € 155 om mijn aanvullende premie te betalen.

Het bedrag is een bijdrage in de kosten. U bepaalt zelf hoeveel u wilt uitgeven aan een aanvullende zorgverzekering.

Controleert de gemeente ook waar ik de HZR aan heb uitgegeven?

Ja, u moet een bewijs inleveren dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Moet ik de HZR ook opgeven aan de gemeente als inkomen?

Nee, dat hoeft niet.

Ik ben verzekerd bij De Friesland maar stap niet over naar de AV Frieso. Kan ik dan meedoen aan de HZR?

Ja, dat kan als u een aanvullende zorgverzekering heeft aangesloten.

Moet ik rekeningen indienen voor de HZR?

Nee, u hoeft alleen een bewijs in te leveren dat u aanvullend verzekerd bent.

Wat moet ik bij de aanvraag voegen?

Een bewijs dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld een kopie van het polisblad 2022. De gemeente kan meer bewijsstukken van u vragen.

Wanneer wordt de HZR betaald?

De HZR wordt in het eerste kwartaal van 2022 uitbetaald.
U moet dan wel voor 1 januari 2022 een aanvraag hebben ingediend of uw antwoordformulier hebben ingeleverd.

Hoeveel is de HZR?

€ 155 per persoon (voor gehuwden/samenwonenden die beide aan de voorwaarde voldoen is het € 310).

Wanneer kom ik in aanmerking voor de HZR?

Op peildatum 1 januari 2022 moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u woont in Heerenveen (staat hier ingeschreven)
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
  • u heeft voor 2022 een aanvullende zorgverzekering afgesloten.

Er is geen vermogenstoets.

Hoe kan ik de HZR krijgen/aanvragen?

U kunt de HZR aanvragen via de website van de gemeente Heerenveen. Toch  liever een aanvraag op papier? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0513.

 

Wat is voor mij beter: de AV Frieso of de HZR?

Dat hangt af van uw situatie, bijvoorbeeld hoe hoog uw huidige premie is en hoeveel zorgkosten u heeft.

Ik heb in het jaar 2021 gebruik gemaakt van de HZR. Moet ik de HZR opnieuw aanvragen?

Ja, u moet de HZR voor het jaar 2022 opnieuw aanvragen. Of het antwoordformulier bij de gemeente inleveren.

Vraag en antwoord klanten budgetbeheer

Ik zit in budgetbeheer en/of ontvang schuldhulpverlening van de gemeente, kan ik mij aanmelden voor de AV Frieso?

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet dan kunt u zich aanmelden voor de AV Frieso. Geef dit wel door aan uw contactpersoon.

Bij aanmelding voor de AV Frieso wordt een IBAN-nummer gevraagd, welk nummer moet ik doorgeven als ik in budgetbeheer zit?

Neem hiervoor contact op met de afdeling budgetbeheer op telefoonnummer 14 0513.

Ik zit in budgetbeheer, kan ik de HZR aanvragen?

Ja, als u aan de voorwaarden voldoet kunt u de HZR aanvragen. Overleg met uw contactpersoon voor budgetbeheer hoe de vergoeding op een goede manier gebruikt kan worden.