Zorg en ondersteuning

Vrouw en kindDe gemeente heeft sinds 1 januari 2015 op gebied van zorg, jeugd en werk een aantal taken van het Rijk erbij gekregen. De Rijksoverheid vindt dat de gemeente deze taken goedkoper en efficiënter kan uitvoeren. Zorg en ondersteuning worden zo dichter bij huis geregeld. Gemeenten moeten meer doen, met minder geld. De gemeente moet de zorg en sociale ondersteuning uiterst doordacht organiseren. Daarnaast zal vaker een beroep worden gedaan op de eigen kracht, de zelfredzaamheid en op vrienden, familie en buren van inwoners.

Om welke taken gaat het?

  • Ondersteuning aan ouders en kinderen. Daaronder valt de jeugdzorg, dus de opvoed- en opgroeiondersteuning aan ouders en kinderen en de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking.
  • Begeleiding in en aan huis. De gemeente heeft de zorgtaken voor mensen die zelfstandig wonen en die nu uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaald worden erbij gekregen. Dat wordt geregeld in de WMO 2015.
  • Ondersteuning bij werk en inkomen. De gemeente ondersteunt bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van een inkomen. Dat gaat via een nieuwe regeling: de Participatiewet

Meer doen met minder geld

De gemeente moet deze taken uitvoeren met minder geld dan er voorheen beschikbaar was. Er moet bezuinigd worden. Dit gaat niet ten koste van de zorg. We organiseren slimmer en doen alleen wat nodig is met meer aandacht voor uw persoonlijke situatie. Door goede samenwerking tussen zorgverleners, welzijnsorganisaties, gemeenten én inwoners kan iedereen blijven rekenen op ondersteuning als dat nodig is.

Wat betekent het voor u?

De wijk, het dorp, en de buurt, ze zijn van ons allemaal. We leven er met elkaar, we denken er om elkaar. Individueel en samen houden we onze omgeving leefbaar. In Heerenveen gaan we uit van de krachten verbinden: ‘Samen leven is Samen doen’. Bij problemen op het gebied van zorg en welzijn kunt u meer dan u denkt. Uw familie of uw vrienden of buren bieden vaak een helpende hand. Lukt het u toch niet zelf? Dan zoekt de gemeente samen met u naar een best passende oplossing.

Hulp of meer informatie?

Zoekt u naar een oplossing en heeft u hulp nodig? Een meitinker kan u hierbij helpen. Meitinkers vindt u in iedere wijk en ieder dorp, u kunt er terecht met vragen over wonen, zorg en welzijn.

Meer informatie over hoe u kunt bijdragen in de samenleving leest u in de Visie sociaal beleid (PDF 403 kB).