Melding huwelijk/partnerschap

OndertrouwkamerWilt u trouwen of wilt u een partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’, tegenwoordig doet u een melding. Melding van huwelijk of partnerschap kan in de gemeente waar u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Voordat u melding doet denkt u na over de invulling van uw trouwdag. U kunt de melding digitaal doen.

De melding

De periode tussen de melding van het huwelijk of de melding van het partnerschap moet minimaal twee weken en mag maximaal een jaar zijn.

Waar moet u over nadenken bij melding?

Denkt u bij de voorbereiding van uw speciale dag aan de volgende zaken:

  • In welke gemeente u wilt trouwen? Doe melding in deze gemeente!
  • Op welke locatie?
  • Op welke datum en welk tijdstip?
  • Wie uw getuigen worden?
  • Welke achternaam u na het huwelijk dragen wilt?

U kunt thuis online melding doen met een formulier. Inloggen doet u met DigiD, ook uw partner. Als u eigen getuigen heeft, moet u een kopie van het legitimatiebewijs van iedere getuige met het formulier meesturen. Ook als u een eigen trouwambtenaar heeft is dit het geval. Neem hiervoor contact op met de afdeling Publiek.

De gewenste datum voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap die u in het formulier aangeeft is pas definitief als u van ons daarvan een bevestiging heeft gekregen. Deze bevestiging ontvangt u schriftelijk of per e-mail. Voor de kosten van het huwelijk/geregistreerd partnerschap ontvangt u een rekening van ons.

Hoe verder?

Een huwelijksvoltrekking bestaat uit een wettelijk verplicht deel en een deel dat kan worden aangepast aan uw wensen. Ter voorbereiding van de voltrekking maakt de trouwambtenaar ongeveer twee tot drie weken voor uw trouwdatum een afspraak voor een gesprek.

Bent u geen Nederlander?

Niet-Nederlanders die willen trouwen moeten een rechtsgeldige verblijfstitel hebben en in Nederland wonen. De voorwaarde van een geldige verblijfstitel geldt niet voor personen die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer de niet-Nederlandse partner geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft, moet in de meeste gevallen een verklaring worden overlegd over de verblijfsrechtelijke positie. Neemt u in bovengenoemde gevallen contact op met de medewerkers van de afdeling Publiek (tel. 14 0513). Zij informeren u graag.