Gersloot-Polder

Gersloot-Polder vormt het meest oostelijke gedeelte van de aan de Aengwirderweg vrijwel ononderbroken doorlopende lintbebouwing van de vier dorpen. Aan het Gersloter einde is de bebouwing dunner. Mede omdat er na de oorlog weinig meer is gebouwd, kan hier de sfeer geproefd worden van een woongemeenschap te midden van het uitgeveende land dat weer in cultuur is gebracht.

Wilt u een melding doen?

Hebt u vragen over zorg?

Hebt u vragen over onderhoud?

Uw wijkwethouder

Uw wijkagent

Uw wijkmanager

Caleidoscoop

Website

Geschiedenis