Heerenveen Centrum

LindegrachtHoudt u van drukte, sfeer en gezelligheid en al uw voorzieningen op loopafstand. Dan is wonen in het centrum van Heerenveen dé uitkomst. Deze oudste woonomgeving van de plaats Heerenveen is al ontstaan in het jaar 1551.

Bewonersorganisatie Heerenveen Centrum

Stuur uw vraag of opmerking aan bch.heerenveen@gmail.com

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw teamleider Piet van der Leeuw e-mail p.vanderleeuw@heerenveen.nl.

Andere meldingen

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Uw wijkmanager zorgt voor samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningbouwcorporaties, welzijn en onderwijs. Uw wijkmanager is Marc Jense. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0513) 617 710 of stuur een e-mailbericht naar m.jense@heerenveen.nl.

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkwethouder

De wijkwethouder Siebren Siebenga is uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders. U kunt bij de wijkwethouder terecht met uw vragen en ideeën over het centrum. Elke maandagochtend van 09.00.-10.00 uur heeft wethouder Siebenga spreekuur (op afspraak). Via het bestuursecretariaat (0513) 617 409 kunt u een afspraak maken.

Wijkagent

Hebt u vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw leefomgeving of woonwijk. Dan neemt u contact op uw wijkagenten Johannes Bron en Jan Graafstra.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? Neem dan contact op met uw opbouwwerkers Inge Massalt of Ellen Akkerman van stichting Caleidoscoop of stuur een e-mailbericht naar i.massalt@caleidoscoopheerenveen.nl  of e.akkerman@caleidoscoopheerenveen.nl