Skoatterwâld

SkoatterwaldDe nieuwste woonwijk van Heerenveen, gelegen aan de oostkant van de autoweg A32. Op loop afstand van de bossen en Landschapspark Oranjewoud. Skoatterwâld is een ruim opgezette woonwijk met statige lanen. Wilt u uw eigen woning bouwen? In Skoatterwâld zijn nog kavels te koop.

Wijkraad Skoatterwâld

Kijkt u voor meer informatie over de activiteiten van de wijkraad op de website van wijkraad Skoatterwâld.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw wijkteamleider Dick van Ens via e-mail d.vanens@heerenveen.nl.

Andere meldingen

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Uw wijkmanager is Annie Stelma zij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0513 of stuur een e-mail naar a.stelma@heerenveen.nl.

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkwethouder

De wijkwethouder Coby van der Laan is uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders. U kunt bij de wijkwethouder terecht met uw vragen en ideeën over uw wijk. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft wethouder Van der Laan spreekuur. Via het bestuurssecretariaat (0513) 617 409 kunt u een afspraak maken.

Wijkagent

Heeft u vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw leefomgeving? Neemt u dan contact op met uw wijkagent Peter van Harten.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? Neemt u dan contact op met uw opbouwwerkers Marleen de Beer of Daniël Pit van stichting Caleidoscoop of stuur een e-mailbericht m.debeer@caleidoscoopheerenveen.nl  of d.pit@caleidoscoopheerenveen.nl