Ik kan niet werken of leren. Kan ik toch een uitkering krijgen?

Je hoeft niet te werken of te leren als je dit door een ziekte, beperking of psychische problemen niet kunt. De gemeente vraagt wel een arts om te kijken wat je nog wel kunt.