Archief

sproeien op het land

Update droogte

Het is in de afgelopen weken erg droog (en warm) geweest. En zelfs al heeft het in de afgelopen dagen wel geregend en is het nu wat koeler, dat betekent nog niet dat alles gelijk weer is opgelost. Hieronder leest u de stand van zaken. Wat kunt u zelf doen en wat is goed om... Lees meer
Stremming Meyerweg De Knipe
Gezamenlijk nieuw plan Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’
In De Knipe hebben de bewoners van de Meyerweg rond ‘Nij Brongergea’ gezamenlijk een alternatief plan getekend voor de inrichting van het shared space-gebied. Dit is gebeurd in goed overleg met de gemeente Heerenveen, die heeft ingestemd met dit nieuwe plan. In de nieuwe situatie is rekening gehouden met de belangen van alle aanwonenden van... Lees meer